Darmowa wysyłka od 250 zł

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  • Złóż oświadczenie odstąpieniu od Umowy, w sposób o którym mowa w pkt 9.1.2. regulaminu sklepu
  • Odeślij zakupiony produkt w terminie nie dłuższym, niż 14- dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w nieuszkodzonym stanie,  w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  • Dołącz do przesyłki  informację w jaki sposób ma nastąpić zwrot ceny i kosztów dostawy Produktu. W przypadku braku powyższej informacji, Sprzedawca zwróci należności, o których mowa powyżej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument
  • Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzi stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy jest kompletny) z uwzględnieniem pkt. 9.5.1. Regulaminu i poinformuje Konsumenta o tym, czy uznał odstąpienie od Umowy za skuteczne czy też nie.
  • Produkty biologiczne odesłane przez klienta w warunkach podanych w pkt 5.4 regulaminu sklepy czyli w temperaturze powietrza poniżej 0 stopni C nie będą uwzględniane
  • W przypadku uznania, że odstąpienie od umowy zostało skutecznie wykonane, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi koszty, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu